SanOmega - en introduksjon til omega-3

SanOmega - en introduksjon til omega-3

Et moderne kosthold inneholder få matvarer med omega-3. Fet fisk og fiskelever er de klart viktigste og rikeste kildene. I dag benyttes ikke lever i særlig grad og det stilles spørsmål ved innholdet i oppdrettsfisk. Det er noen få vegetabilske kilder, linfrø, soya og valnøtter, men i tillegg til å være lite brukt er også oljene på en form som må konverteres i kroppen for å kunne benyttes til flere av omega-3s viktige funksjoner. Det er en prosess som ikke er særlig effektiv. Derfor er tilskudd av fiskeolje et godt og enkelt tiltak for å opprette et gunstig forhold mellom omega-3 og -6.

Omega-3 og -6 er i virkeligheten to "familier" med flerumettede fettsyrer. To regnes som essensielle, det vil si at kroppen ikke kan lage dem, de må komme fra maten. De kommer begge fra planter, alfalinolensyre (omega-3) og linolsyre (omega-6). De viktigste for oss heter EPA som er omega-3 og AA (arakidonsyre) som er omega 6. EPA finnes i fisk og sjømat og AA finnes i kjøtt og egg.

Grunnen til att forholdet mellom omega-3 og -6 er så viktig, er at de er utgangspunktet for hormonlignende stoffer som har betydning for cellenes funksjon. Blant annet regulerer de smerte og betennelse, hvordan immunforsvaret virker og om blodet skal koagulere eller ikke. Blant mange andre funksjoner.

Sentralt i diskusjonen om balansen mellom omega-3 og -6 er effekten på betennelse og smerte. De hormonlignende stoffene som dannes fra EPA og AA (eikosanoider) er sentrale i kroppens reaksjon på skade. Betennelse er en helt normal reaksjon på skade og ikke noe vi skal unngå. Betennelsen er en del av immunresponsen og stimulerer reparasjon av det angrepne vevet. Problemet oppstår når denne reaksjonen ikke avsluttes når faren er over, når angrepet er avverget. Da oppstår en kronisk tilstand som kan bryte ned vev om den ikke stoppes. I mange av dagens kroniske sykdommer er betennelse en viktig faktor. Riktig balanse mellom AA/EPA kan virke positivt ved betennelsestilstander.

Hvis denne balansen er så viktig, hvordan kan vi vite hva den er? Svaret er enkelt, testing. Og heldigvis er det ikke særlig komplisert. Du kjøper og får tilsendt et sett med utstyr for å ta testen hjemme. Et lite stikk i fingeren, blod suges opp i en filtpute og du er ferdig. Bare la blodet tørke og sende inn. Svaret kommer etter få dager.

Vitaminene i SanOmega

Interessen rundt de fettløselige vitaminene har vært noe begrenset i lengre tid. En av årsakene er den mulige toksisiteten ved store doser. I forbindelse med at D vitaminmangel ble et aktuelt tema har imidlertid interessen økt. Nå snakker man også om K vitamin, men særlig K2, og til en viss grad E vitamin. Den eneste som er «glemt» er den animalske formen, det ekte A vitaminet: retinol. Retinol burde man faktisk snakke mye mer om. Det er nødvendig for en rekke funksjoner. Blant annet slimhinner, hud, immunforsvaret Og ikke minst DNA.
I vårt daglige kosthold er det ikke så mye retinol igjen. Det er litt i melkefett, litt mer i upasteuriserte melkeprodukter fra gressforede dyr, i egg, fet fisk, og særlig i alle former for lever. For å sikre et minimum av retinol er SanOmega tilsatt retinol. 

K vitamin er det siste vitaminet som er oppdaget. Navnet kommer av at det er koagulasjonsvitaminet, det er nødvendig for at blodet skal koagulere. I dag snakker man om to hovedformer av naturlig K vitamin, K1 (fyllokinon) som fortsatt har med koagulasjon å gjøre, og K2 (menakinon) som, i tillegg, har helt andre funksjoner som i forbindelse med benkvalitet og hjerte og karhelse. K1 finnes i alt grønt, særlig bladgrønnsaker, mens K2 finnes i fermenterte produkter, spesielt i soyaproduktet natto, og i produkter fra gressforede dyr. Ofte pekes det på modnede, harde oster som fermenteres under lagring. Mengden varierer både på grunn av melkekilden og lagringstiden. K1 er det ikke vanskelig å få nok av i kostholdet, men for K2 er det noe verre. Grunnen er at de rike kildene, som natto, ikke er i særlig bruk i Norge. Derfor er det ofte anbefalt å ta tilskudd av K2. K2 finnes i mange former hvorav MK4 og MK7 er de mest vanlige i tilskudd.
I dag er mangel på K2 satt i sammenheng med mange forskjellige helseproblemer. Mest omtalt har benhelse og hjertehelse vært. Grunnen til at de to områdene har vært omfattet av stor interesse, er at distribusjonen av kalsium i kroppen er avhengig av K2. Det vil ha betydning for kalsifisering av åreveggene og innbyggingen av kalsium i skjelettet. To problemstillinger som er ekstremt vanlige i den eldre delen av befolkningen. Foreløpig er det begrenset med langtidsstudier av K2 tilskudd, men noen befolkningsstudier utføres for tiden og vil kunne gi noen svar på effektiviteten.
Halder_2019_Vitamin K- Double Bonds beyond Coagulation Insights into Differences between Vitamin K1 and K2 in Health and Disease. NB Prosjektet har tilknytning til NattoPharma, leverandør av K2, mens forskningsarbeidet er utført ved to universiteter i Nederland.

Stress

Vi lever i en verden hvor stress, for de fleste av oss, er en uunngåelig del av tilværelsen. Og det er liten tvil om at stress har en klar negativ effekt på kroppen. Nå er det viktig å skille mellom positivt stress, som når vi er litt spent før en presentasjon eller oppgave, og det kroniske stresset som aldri gir seg. Utfordringen er å identifisere hva i livet vårt som gir det negative og kontinuerlige stresset. Arbeidspress, arbeidsmiljø, familiære problemer, økonomiske problemer, fysiske belastninger, usikkerheter og bekymringer kan skape stress over tid. 
Problemet med disse belastningene er at de tapper kroppen for næringsstoffer samtidig som vi ofte ikke er flinke nok til å sikre en ekstra god næringstilførsel. Stress reduserer fokus på sunnhet har nok mange erfart. En effekt av stress er en øket tendens til betennelsesreaksjoner. En grunn til det er at stress en gang i tiden var en reaksjon som ga oss muligheten til å redde oss fra en fare. Blodet har lettere for å koagulere, vi gjør klar ved å initiere betennelse for å ta knekken på inntrengere og reparere skaden, pluss en mengde andre energikrevende prosesser. Hvis vi i tillegg til stresset har et forhøyet blodsukker og en overvekt av omega 6, vil vi fort få et problem med betennelse. Du ber om problemer. Derfor er tilskudd av omega 3 under stress ekstremt viktig. Sammen med kostholdet og løsning av stressproblemene, selvfølgelig.

29.01.2020 11.41